deutsch   englisch

Europe - France - 1945-.... - 1960-69 used
A A AMiNo. 1445
available quantity: 2
FRANKREICH - 1963 - C├┤te d'Azur
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1456
available quantity: 1
FRANKREICH - 1963 - Briefmarkenausstellung Philatelie
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1472
available quantity: 1
FRANKREICH - 1964 - Stadtwappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1473
available quantity: 1
FRANKREICH - 1964 - Stadtwappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1496
available quantity: 2
FRANKREICH - 1965 - Hahn
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1497
available quantity: 1
FRANKREICH - 1965 - Stadtwappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1514
available quantity: 1
FRANKREICH - 1965 - Dassault Myst├Ęre
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1524
available quantity: 1
FRANKREICH - 1965 - Wiederaufforstung
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 1534
available quantity: 1
FRANKREICH - 1966 - Stadtwappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1535
available quantity: 1
FRANKREICH - 1966 - Stadtwappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1570
available quantity: 1
FRANKREICH - 1966 - Stadtwappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1578
available quantity: 1
FRANKREICH - 1967 - Europa
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 1591
available quantity: 1
FRANKREICH - 1967 - Tourismus
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 1603
available quantity: 1
FRANKREICH - 1967 - Marianne Type Cheffer
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1649 Ix
available quantity: 1
FRANKREICH - 1969 - Marianne Type Cheffer
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,03 €
 
MiNo. 1650 Ix
available quantity: 1
FRANKREICH - 1969 - Marianne Type Cheffer
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 


Available stamps
Shopping cart
Positions: 0
Total: