deutsch   englisch

Europe - Poland - 1944-.... Republic - 1991-00
A A AMiNo. 3313
available quantity: 8
POLEN - 1991 - Freimarken: Nadelbaumzapfen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3390
available quantity: 1
POLEN - 1992 - Olympische Sommerspiele
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3456
available quantity: 4
POLEN - 1993 - Freimarken: Nadelbaumzapfen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3530
available quantity: 5
POLEN - 1995 - Freimarken: Nadelbaumzapfen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3531
available quantity: 4
POLEN - 1995 - Freimarken: Nadelbaumzapfen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3550
available quantity: 3
POLEN - 1995 - Freimarken: Nadelbaumzapfen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3550
available quantity: 2
POLEN - 1995 - Freimarken: Nadelbaumzapfen
x
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,06 €
 
MiNo. 3582
available quantity: 1
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,06 €
 
MiNo. 3582
available quantity: 2
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3583
available quantity: 2
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x+y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3587
available quantity: 2
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3587
available quantity: 1
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x+y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3588
available quantity: 3
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3589
available quantity: 3
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3589
available quantity: 1
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3590
available quantity: 1
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3590
available quantity: 1
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3598
available quantity: 5
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3598
available quantity: 9
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,14 €
 
MiNo. 3603
available quantity: 3
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x+y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,50 €
 
MiNo. 3603
available quantity: 3
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,15 €
 
MiNo. 3609
available quantity: 5
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,60 €
 
MiNo. 3610
available quantity: 2
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x+y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3612
available quantity: 5
POLEN - 1996 - Freimarken: Tierkreiszeichen
x+y
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3645
available quantity: 3
POLEN - 1997 - Freimarken: Polnische Gutsh├Âfe
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3646
available quantity: 2
POLEN - 1997 - Freimarken: Polnische Gutsh├Âfe
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,06 €
 
MiNo. 3651
available quantity: 5
POLEN - 1997 - Freimarken: Polnische Gutsh├Âfe
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 3694
available quantity: 2
POLEN - 1998 - Freimarken: Polnische Gutsh├Âfe
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3695
available quantity: 1
POLEN - 1998 - Freimarken: Polnische Gutsh├Âfe
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 3700
available quantity: 3
POLEN - 1998 - Ostern
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 


Available stamps
Shopping cart
Positions: 0
Total: